Hình ảnh tiến độ

Tiến độ quý 3/2021

Cập nhật hình ảnh thực tế các hạng mục công trình tại Van Phuc City trong tháng 8.2021:
- Van Phuc Mansion: Đã hoàn thiện 80%, dự kiến hoành thành vào tháng 11.2021.
- Royal Van Phuc: Đang trong giai đoạn hoàn thiện 50% và chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 12.2021.
- Sunlake Villas: Đã cất nóc 50%, dự kiến bàn giao nhà vào tháng 3.2022.
- Quảng trường nhạc nước: Đang thi công đài móng, dự kiến hoàn thành lắp đặt trang thiết bị và khánh thành tháng 11.2021.
- Đường Đinh Thị Thi: Đã thi công hoàn thiện.
- Sales gallery: Đã hoàn thiện và dự kiến đưa vào hoạt động tháng 10.2021.