Chính sách bán hàng 1/2020

1. Phương thức thanh toán chuẩn

 

1.1 Đối với những căn chưa xây dựng:

Khách hàng được thưởng 5%/tổng giá trị hợp đồng tại thời điểm bàn giao nhà với điều kiện khách hàng thanh toán đúng hạn theo lịch thanh toán quy định:

+ Đặt cọc: 500.000.000 VNĐ

+ Đợt 1: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc thanh toán 20% GTHĐ – ký hợp đồng.

+ Đợt 2-15: Thanh toán 3.5% GTHĐ/đợt/tháng

+ Đợt 16-23: Thanh toán 3% GTHĐ/tháng

+ Đợt 24:  Thanh toán 5% GTHĐ và nhận nhà.

** 2% GTHĐ còn lại thanh toán khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 

1.2. Đối với những căn đang xây dựng:

Khách hàng được thưởng 3%/tổng giá trị hợp đồng tại thời điểm bàn giao nhà với điều kiện khách hàng thanh toán đúng hạn theo lịch thanh toán quy định:

+ Đặt cọc: 500.000.000 VNĐ

+ Đợt 1: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc thanh toán 25% GTHĐ – ký hợp đồng.

+ Đợt 2-13: Thanh toán 4% GTHĐ/đợt/tháng

+ Đợt 14-17: Thanh toán 5% GTHĐ/đợt/tháng

+ Đợt 18: Thanh toán 5% GTHĐ và nhận nhà.

** 2% GTHĐ còn lại thanh toán khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 

2. Phương thức thanh toán nhanh

+ Đối với những căn chưa xây dựng: chiết khấu 12% trên tổng giá trị thanh toán 01 (một) lần trước hạn khi thanh toán nhanh 98% tổng GTHĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;
+ Đối với những căn đang xây dựng: chiết khấu 9% trên tổng giá trị thanh toán 01 (một) lần trước hạn khi thanh toán nhanh 98% tổng GTHĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁC